อนุทิน 116543 - พัดศรีเรือง

ซุนวูเคยกล่าวในพิชัยสงครามของซุนวู (Sun Tzu: Art Of War) ไว้ว่า” รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ใยต้องกลัวพ่าย

เขียน 05 Nov 2012 @ 22:01 ()


ความเห็น (0)