อนุทิน 116489 - วันสุไลมาน เจะแวมาแจ

 เหตุผลหนึ่งที่ยังรักและคิดถึง Goto Know ไม่ห่างและไม่มีความเสื่อมคลาย แม้สังคมจะขยายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆของโลกอินเตอร์เน็ต แต่ที่นี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ไม่ดับสิ้นตามกระแสทุนนิยม ตามสังคมฉาบฉวยในคุณค่าของเนื้อหาดีๆที่คัดกรองแล้วที่นี้

แม้บางทีจะมีช้าบ้างในการเข้าเว็บ แต่ก็ไม่ละความพยายามที่จะแบ่งปันบนพื้นที่ๆยั่งยืนแห่งนี้ เราตายไป แต่ที่นี้ไม่ได้ฝังกับเราตามไปด้วย กลับกลายเป็นจิตวิญญาณแห่งความรู้จากตัวเรา ยังคงวินเวียนอยู่แถวนี้

ไม่มีเว็บใดยั่งยืนเหมือนเว็บนี้ แม้กระทั่งเว็บที่เราทำเอง หมดลมหายใจ ไม่ีมีใครสานต่อ ต่อให้มีเงินจดทะเบียนโดเมนเนม จ่ายค่าโฮสต์ ก็ทำไมให้ความรู้มีชีวิตจากเว็บของเราได้

ต่อให้เกาะกระแสสังคม ไล่ตามแปะข้อมูลไปทุกที่ๆมีชุมชนคนอินเตอร์เน็ต ก็ไม่สู้ Goto Know ไ้ด้ (ยกเว้นรัฐบาลสั่งปิด)

เราจะแบ่งปันสิ่งที่มีอยู่ให้มากที่สุด แม้จะเล็กน้อยก็ตาม ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย

เขียน 04 Nov 2012 @ 19:47 ()


ความเห็น (0)