อนุทิน 116471 - สุชาติ

  ติดต่อ

วิธีการเขียนบล๊อก

1.ชื่อบทความตองหน้าสนใจ

     บทนำ    สักสามบรรทัด  เขียนเอง

รายละเอียด  อ้างอิง ระบุเลขหน้า

สรุป  

แหล่งที่มาเอกสารอ้างอิง

เนื้อหาไม่เกิน ครึ่งหน้ากระดาษ เอ สี่  หากมากเกินก็แยกเป็นตอน  


หากบล๊อกรายวิชาให้เขียน

1 ชื่อบทความ

เรียนรู้อะไร

เป็นอย่างไร

ประยุกต์ใช้อย่างไร

อ้างอิง


  เขียน:  

ความเห็น (0)