อนุทิน 116471 - สุชาติ

สุชาติ

วิธีการเขียนบล๊อก

1.ชื่อบทความตองหน้าสนใจ

     บทนำ    สักสามบรรทัด  เขียนเอง

รายละเอียด  อ้างอิง ระบุเลขหน้า

สรุป  

แหล่งที่มาเอกสารอ้างอิง

เนื้อหาไม่เกิน ครึ่งหน้ากระดาษ เอ สี่  หากมากเกินก็แยกเป็นตอน  


หากบล๊อกรายวิชาให้เขียน

1 ชื่อบทความ

เรียนรู้อะไร

เป็นอย่างไร

ประยุกต์ใช้อย่างไร

อ้างอิง


เขียน 04 Nov 2012 @ 09:59 ()


ความเห็น (0)