อนุทิน 116464 - ภูสุภา

สร้างโปรแกรมบวก  

หรือคือความคิดด้านบวก ที่เราพึง

กำหนด เขียน ร่าง วางแผน ให้แก่ตน

เขียน 04 Nov 2012 @ 00:48 ()


ความเห็น (0)