อนุทิน #116464

สร้างโปรแกรมบวก  

หรือคือความคิดด้านบวก ที่เราพึง

กำหนด เขียน ร่าง วางแผน ให้แก่ตน

เขียน:

ความเห็น (0)