อนุทิน 116464 - ภูสุภา

  ติดต่อ

สร้างโปรแกรมบวก  

หรือคือความคิดด้านบวก ที่เราพึง

กำหนด เขียน ร่าง วางแผน ให้แก่ตน

  เขียน:  

ความเห็น (0)