อนุทิน 116396 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

น่าจะมี campaign "สงสารโปรแกรมเมอร์ ร่วมใจเลิกใช้ Internet Explorer" หรือไม่ก็ "คนไทยยุคใหม่ ไม่ใช่ IE"

เขียน 01 Nov 2012 @ 21:18 () แก้ไข 01 Nov 2012 @ 21:27, ()


ความเห็น (1)

ถามแบบคนไม่มีความรู้ ... นะคะ

แสดงว่า IE เป็นปัญหาสำหรับ โปรแกรมเมอร์ ใช่ไหมคะ