อนุทิน 116394 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ความสุขหรือความทุกข์อยู่ที่ใจเราเป็นหลักจริงๆ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ถ้าคิดว่าสุขมันก็สุข ถ้าคิดว่าทุกข์มันก็ทุกข์

เขียน 01 Nov 2012 @ 21:01 ()


ความเห็น (0)