อนุทิน 116325 - ชอนภาเด

ชอนภาเด

เข้าร่วมการประชุมเวทีจังหวัดสงขลา 
สิทธิชุมชนและผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต้ 
31 ตุลาคม  2555 ณ ห้องประชุมร่มฉัตร โรงแรมวีแอล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เขียน 31 Oct 2012 @ 10:36 () แก้ไข 31 Oct 2012 @ 11:25, ()


ความเห็น (0)