อนุทิน 116325 - ชอนภาเด

  ติดต่อ

เข้าร่วมการประชุมเวทีจังหวัดสงขลา 
สิทธิชุมชนและผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต้ 
31 ตุลาคม  2555 ณ ห้องประชุมร่มฉัตร โรงแรมวีแอล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)