อนุทิน #116325

เข้าร่วมการประชุมเวทีจังหวัดสงขลา 
สิทธิชุมชนและผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต้ 
31 ตุลาคม  2555 ณ ห้องประชุมร่มฉัตร โรงแรมวีแอล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)