อนุทิน 116318 - ครูบาบินก้าว

ครูบาบินก้าว

หากประเทศ มีผู้นำ ฯ ที่สัมมาทิฐิ ย่อมจะพยายามให้เกิดมี "ศุนย์เตือนใจ" ก่อเกิดมาก ๆ เพราะจะช่วยสร้างสำนึก เกิดคนดีมีศีล ช่วยให้คนลด ละ เลิกความเห็นแก่ได้ ความเห็นแก่ตัว เกิดการเสียสละเกิดผลดีแก่โลก แก่แผ่นดิน โดยแท้


ด้วยประเทศ มีผู้นำ ฯ ที่.. มิจฉาทิฐิ เพราะนอกจากจะไม่สร้าง "ศุนย์เตือนใจ" แล้ว ยังพยายามลดจำนวนลง ทั้งตั้งใจบั่นทอน สถานีศูนย์เตือนใจ และ หันไปสนับสนุนสถานีมอมเมาให้คนหลงทางหนักขึ้น 

ก่อเกิดความโลภ ความเห็นแก่ได้ ความเห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบ โดย ใช้ภาษาที่โก้ หรู เสมือนดูดี ว่า... นี้ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเสรี ฯลฯ  หากโดยแท้ นี้คือ การทำร้ายตนเอง ทำร้ายแผ่นดิน และทำร้ายโลก อย่างถาวรและไม่บันยะบันยังเขียน 31 Oct 2012 @ 08:51 () แก้ไข 31 Oct 2012 @ 08:59, ()


ความเห็น (0)