อนุทิน #116312

ความเจริญทางวัตถุ ยั่วยุให้คนลืมตัว

(พระธรรมดิลก)

เขียน:

ความเห็น (0)