อนุทิน 116312 - อ.นุ

อ.นุ

ความเจริญทางวัตถุ ยั่วยุให้คนลืมตัว

(พระธรรมดิลก)

เขียน 31 Oct 2012 @ 07:51 ()


ความเห็น (0)