อนุทิน #116312

  ติดต่อ

ความเจริญทางวัตถุ ยั่วยุให้คนลืมตัว

(พระธรรมดิลก)

  เขียน:  

ความเห็น (0)