อนุทิน 116311 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • 30 ต.ค.เข้าแม่สะเรียงบริพัตร เป็นวิทยากร Social Network ช่วงบ่าย เช้าพี่เกตุมาสมทบ เย็นไปชมงานออกหว่าที่วัดศรีบุญเรือง เวทีกลาง ผวจ.มส.มาเปิดงาน 31 ต.ค.เดินทางกลับเช้า มีเหมยช้างลงหน่อย (หมอก แต่ก็คือฝนปรอย ๆ) จ่ายค่าที่พักเอง โรงแรมโทรตามหลัง 30 นาที ว่าบริพัตรจะมาจ่ายค่าที่พัก บอกว่าจ่ายแล้วขอบคุณมาก เปลี่ยนเส้นทางกลับโดยเข้ามาลำปาง ถึงเลยห้าโมงเย็น หญิงโทรหาขอคณะรองผอ.ท่าลี่จะไปร่วมงานเลี้ยงเย็นวันที่ 7 ด้วยความยินดี

เขียน 31 Oct 2012 @ 07:37 () แก้ไข 31 Oct 2012 @ 19:05, ()


ความเห็น (0)