อนุทิน 116276 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ครั้งหนึ่งเคยทำงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สองเครื่องเป็น Mac Mini หนึ่งเครื่องและ Ubuntu PC อีกหนึ่งเครื่อง แต่ละเครื่องต่อกับจอสองจอ ปัจจุบันทำงานด้วย MacBook Air 13" เครื่องเดียวจอเดียวกลับได้ productivity สูงกว่า

ได้ความคิดว่า productivity ไม่ได้เกี่ยวกับขนาดพื้นที่การทำงาน (เพียงอย่างเดียว) แต่เกี่ยวกับความสงบในการทำงาน ใช้เครื่องแต่น้อย ใช้คนแต่น้อยเฉพาะคนที่มุ่งมั่นในการทำงานจริงๆ งานก็เดินดี คนทำงานก็มีสุข นี่คงเป็นความหมายของ LEAN (มั้ง)

Peter Drucker บอกว่า "The essence of management is not techniques and procedures. The essence of management is to make knowledge productive."

เขียน 30 Oct 2012 @ 10:22 () แก้ไข 30 Oct 2012 @ 10:22, ()


ความเห็น (0)