อนุทิน 116266 - ตันหยง

ตันหยง

โรงเรียนของฉันเป็นโรงเรียนของรัฐ ระดับประถม แต่จัดการเรียนการสอนแบบอิสลามเข้ม เน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม  ผลสัมฤทธิ์  การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และโลกหน้า  นักเรียนนับถือศาสนาอิสลาม 100 %  

         ทุกวัน เด็กนักเรียน จะเริ่มกิจกรรมหน้าเสาธง เหมือนโรงเรียนอื่น ๆ  หลังจากทำกิจกรรมเสร็จ นักเรียนทุกคนจะเข้ากลุ่มเพื่อเปิดสมองด้วยการเรียนอัลกรุอ่าน ( กีเราะอาตี ) ตามความสามารถของเด็ก  เพื่อให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม  หลังจากนั้นเรียนตามปกติ ทั้งวิชาสามัญ และ ศาสนา  ตอนเที่ยง รับประทานอาหาร  แปรงฟัน  ทำเขตบริการ แล้วไปเอาน้ำละหมาด เพื่อละหมาดขอโทษพระเจ้าของเราที่ได้ทำบาปหรือขอบคุณที่ให้โชคแก่เรา โดยละหมาดพร้อมกันตั้งแต่ชั้น ป.1-6  จำนวน 300 คน  อย่างพร้อมเพรียงกัน  ตอนเย็นก่อนกลับบ้าน ท่องจำ สูตรคูณ  ทำความสะอาดห้องเรียน และอื่นๆ เหมือนเพื่อน  ก่อนออกจากห้องเรียน  สลามกับคุณครู ทุกวัน พร้อมทั้งครูให้พรกับนักเรียนทุกวัน

           สรุป ผลปรากฏว่า  ลดนักเรียนที่ก้าวร้าวลงได้  90 % 

                                    นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม

                                    นักเรียนมีความสุขในการเรียน

                                    ผู้ปกครองประทับใจ

                                    สังคมร่วมยินดี 

                                    ชุมชนให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที

เขียน 30 Oct 2012 @ 01:09 ()


ความเห็น (0)