อนุทิน 116243 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • ระหว่างความเชื่อของนักคิดซึ่งแตกต่างที่ว่า
     "มนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้ถ้าต้องการจะเปลี่ยน"
    กับความคิดที่ว่า  "ธรรมชาติของมนุษย์เปลี่ยนแปลงยาก"  อย่างไหนจะน่าเชื่อถือมากกว่ากันหนอ ?
  • สุดท้ายคงต้องยุติด้วยคำคมที่ว่า  "เปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยน" กระมัง ?

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)