อนุทิน 116241 - นีโอ..เบเกอรี่

  ติดต่อ

เริ่มต้นทำงานวันแรก        หลังจากมีวันหยุดหลายวัน

เช้า - ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

บ่าย - ตรวจงาน เตรียมเอกสารประชุมประเมินผลปฏิบัติงานฯ พรุ่งนี้ 

เย็น - ไปตรวจงาน (ลับ). มาคะ

ค่ำ - ว่าจะไปอัพเดทข้อมูลวิชาสอนใน classStart. หน่อยจ้า

  เขียน:  

ความเห็น (0)