อนุทิน #116221

"ถ้าวันนี้ถูกต้อง ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้"

(อาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

เขียน:

ความเห็น (0)