อนุทิน 116221 - อ.นุ

  ติดต่อ

"ถ้าวันนี้ถูกต้อง ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้"

(อาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

  เขียน:  

ความเห็น (0)