อนุทิน 116221 - อ.นุ

อ.นุ

"ถ้าวันนี้ถูกต้อง ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้"

(อาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

เขียน 29 Oct 2012 @ 07:33 ()


ความเห็น (0)