อนุทิน #116216

ขอแสดงความคิดถึง

วันคืนซึ่งเวียนเปลี่ยนผัน

แสงแดดสายลมพัด...เล่นเงา

เย็นย้ำรอย...หาย...ร้าง...ไกล

 

 

เขียน:

ความเห็น (0)