อนุทิน 116211 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • แบบอย่างพื้นที่ความสุข (Happy Ba)
  • สำหรับกัลยาณมิตรที่ไม่ได้ร่วมวงเสวนา Happy Ba แต่อยู่ในโครงการ Happy Ba COP ทุกท่าน  บันทึกเรื่องเล่าพื้นที่ความสุขในสไตล์ต่าง ๆ ของท่าน  เป็นส่วนหนึ่งของการบ้านที่ผู้เข้าร่วมวงเสวนาจะไปเยี่ยมชมและนำมาเล่าเรื่องความประทับใจเกี่ยวกับพื้นที่ของท่านค่ะ
  • ก่อนถึงวันเสวนา  เป็นช่วงเตรียมตัวทำการบ้านกัน  เสร็จการงานที่รัดตัว เร็ว ๆ นี้ ก็จะขอเยี่ยมชมบันทึกแต่ละท่านเพื่อนำเรื่องเล่าพื้นที่ความสุขของกัลยาณมิตรทุกท่านไปเป็นหนึ่งใน topic การเสวนา Happy Ba, Happy 8 ด้วยค่ะ

 "เล่าเรื่องของเรา ชื่นชมเรื่องของเขา"  โปรดนำเสนอเรื่องเล่าพื้นที่ความสุขกันได้เต็มที่เลยนะคะ แม้ตัวท่านไม่อยู่ในวงเสวนา แต่เรื่องเล่าในบันทึกของท่านอยู่ในใจ  อนู่ในความรู้สึกนึกคิดและเป็นประเด็นแลกเปลี่ยนในวงเสวนาที่มิทำให้เราห่างไกลกันเลยค่ะ

                                                                                                              ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๕

เขียน 28 Oct 2012 @ 22:03 () แก้ไข 28 Oct 2012 @ 22:04, ()


ความเห็น (0)