อนุทิน #116210

ฝรั่่่งต่างจากไทยหลายประการ ประการหนึ่งที่คิดได้ในวันนี้คือ 

 

 

...คนไทยชอบดูถูกคนอื่น  ส่วนฝรั่่ง ชอบถูกดูโดยคนอื่น

 

 

มันเป็นการชดเชยสิ่่งที่สูญหายไปในระบบสังคม

 

...คนถางทาง ...ตค ๕๕

เขียน:

ความเห็น (0)