อนุทิน 116210 - คนถางทาง

  ติดต่อ

ฝรั่่่งต่างจากไทยหลายประการ ประการหนึ่งที่คิดได้ในวันนี้คือ 

 

 

...คนไทยชอบดูถูกคนอื่น  ส่วนฝรั่่ง ชอบถูกดูโดยคนอื่น

 

 

มันเป็นการชดเชยสิ่่งที่สูญหายไปในระบบสังคม

 

...คนถางทาง ...ตค ๕๕

  เขียน:  

ความเห็น (0)