อนุทิน 116197 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn
| อนุทิน ... ๓๔๑๑ |

"ครั้งนั้น"

"... ต่างก็รู้ไม่อาจหวนมาใหม่ ใ้ห้เราอย่าช้ำไปเกินนี้เลย
ต่างมีความจริงมีสิ่งงดงามที่เคย สิ่งที่ดีฝากไว้ต่อกัน ..."

"ครั้งนั้น" อุ้ย รวิวรรณ จินดา ... ชอบเพลงนี้ ;)...

http://www.youtube.com/watch?v=hokx_YFrN10

เขียน 28 Oct 2012 @ 15:50 () แก้ไข 13 Dec 2012 @ 16:51, ()


ความเห็น (0)