อนุทิน #116197

| อนุทิน ... ๓๔๑๑ |

"ครั้งนั้น"

"... ต่างก็รู้ไม่อาจหวนมาใหม่ ใ้ห้เราอย่าช้ำไปเกินนี้เลย
ต่างมีความจริงมีสิ่งงดงามที่เคย สิ่งที่ดีฝากไว้ต่อกัน ..."

"ครั้งนั้น" อุ้ย รวิวรรณ จินดา ... ชอบเพลงนี้ ;)...

http://www.youtube.com/watch?v=hokx_YFrN10

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)