อนุทิน #116146

ถ้าปล่อยก็ว่าง ถ้าวางก็เบา ถ้าเอาก็หนัก

(มงคลชีวิต ประสิทธิ์พร.. พระธรรมดิลก)

เขียน:

ความเห็น (0)