อนุทิน 116146 - อ.นุ

อ.นุ

ถ้าปล่อยก็ว่าง ถ้าวางก็เบา ถ้าเอาก็หนัก

(มงคลชีวิต ประสิทธิ์พร.. พระธรรมดิลก)

เขียน 27 Oct 2012 @ 12:56 ()


ความเห็น (0)