อนุทิน 116135 - ครูบาบินก้าว

มาช่วยกันเพิ่ม สัมมาทิฐิให้สังคม...

" ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุข เรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมืองและคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ "

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒


******************************************************************************************************

ลักษณะตัวอย่าง การไม่เอื้อ ให้เกิดการส่งเสริมให้เกิดคนดี

******************************************************************************************************


เมื่อบรรดาองค์กรอิสระ และผู้บริหาร ฯ ระดับต่าง ๆ  ใน สังคม ยังขาดซึ่งสัมมา... บรรดารัฐบุรุษ - รัฐสตรี ที่มีสัมมาปัญญาแจ่มชัด ก็จักต้องช่วยกัน ทุ่มเท เพิ่มสัมมาปัญญาให้สังคมอย่างต่อเนื่อง...


ตัวอย่างองค์กรอิสระ ที่เป็น กลไกของการดูแลสื่อ ให้เกิดคุณธรรม โดย สังคมแห่งสื่อคุณธรรม ในฝ่าย ศาสนจักร ที่ได้ขวนขวาย ก่อเกิด และ มุ่งทำงานนำร่องมาก่อนจะมีหน่วยงาน ที่ชื่อ กสทช. ที่เข้ามาดูแล โดยตรง กว่า ๑๐ ปี


ครั้นมี กสทช. กลับไม่คิดสานต่อ หากกลับเริ่มคิดใหม่ ทำใหม่ ที่ทิ้งน้ำหนัก โดย ให้ความสำคัญ โดย เห็นเพียงทุน เห็นยอดเพียงกำไร โดย ไร้การส่งเสริมให้เกิดสัมมาปัญญา โดย กำหนดให้ใช้สเป็คสื่อคุณธรรม..เสมอเดียว...กับ...สื่อมอมเมาไร้สาระ เฉกนี้  สังคมนี้ แผ่นดินนี้ จึงขาด "ศูนย์เตือนใจ "  นี้เพราะ ใน กสทช. ไร้ซึ่งบัณฑิต จึงไม่เห็นความสำคัญ ในการนำปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคน  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ดังเช่น พระราชดำรัส ฯ ข้างต้น...

**********************************************************************************************************


เขียน 27 Oct 2012 @ 06:23 () แก้ไข 27 Oct 2012 @ 10:29, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สาธุครับผม..