อนุทิน 116104 - ศึกษานิเทศก์ สพม.31

@1        เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่(๒๕๕๖) ทำจิตให้ผ่องใส สะอาด แล้วตั้งหนั้าตั้งตาทำงานต่อไป

เขียน 26 Oct 2012 @ 10:44 () แก้ไข 26 Oct 2012 @ 10:51, ()


ความเห็น (2)

การสอนของครู สะท้อนคุณภาพของผู้เรียน

ขอบคุณครับท่าน ดร. จะปฏิบัติตามคำชี้แนะครับ  จาก ศน.กฤตพล [email protected]  ผู้เผยแพร่ classstart.org  ให้ครูในสังกัด สพม.31  และผู้สร้างเว็บบล็อก ศน.สพม.31