อนุทิน 116104 - ศึกษานิเทศก์ สพม.31

  ติดต่อ

@1        เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่(๒๕๕๖) ทำจิตให้ผ่องใส สะอาด แล้วตั้งหนั้าตั้งตาทำงานต่อไป

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

การสอนของครู สะท้อนคุณภาพของผู้เรียน

ขอบคุณครับท่าน ดร. จะปฏิบัติตามคำชี้แนะครับ  จาก ศน.กฤตพล [email protected]  ผู้เผยแพร่ classstart.org  ให้ครูในสังกัด สพม.31  และผู้สร้างเว็บบล็อก ศน.สพม.31