อนุทิน 116101 - อักขณิช

อักขณิช

บันทึก ชุด "หลักประกัน" 5 อย่าง ที่ผมเขียนขึ้น เป็นการนำเอาหลัก "ศีล 5" ในทางพระพุทธศาสนามาเขียนในรูปแบบที่ผมถนัดนะครับ โดยพยายามเขียนให้ครอบคลุมทุกด้านและมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับยุคสมัยมากขึ้น

เป็นการเขียนและกล่าวถึง "ศีล 5" แบบชาวบ้านๆ อย่างผมเองนะครับ โดยแต่ละข้อจะเป็นดังนี้

  1. หลักประกันแห่งชีวิต (ศีลข้อที่ 1)
  2. หลักประกันแห่งทรัพย์สิน (ศีลข้อที่ 2)
  3. หลักประกันแห่งครอบครัว (ศีลข้อที่ 3)
  4. หลักประกันแห่งความเชื่อถือ (ศีลข้อที่ 4)
  5. หลักประกันของทุกสิ่ง (ศีลข้อที่ 5)
เขียน 26 Oct 2012 @ 08:51 () แก้ไข 26 Oct 2012 @ 19:10, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

บังเอิญไปเจอ บทความท่านหนึ่งในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

ขอนำมาลิงก์  http://www.thannews.th.com/index.php?option=com_content&view=article&id=150112:-aec---&catid=167:2009-03-19-04-01-42&Itemid=410

พระพุทธศาสนา ทำให้คนไม่ยึดในทรัพย์สินทรัพย์เงินทอง ซึ่งเป็นสิ่งนอกกาย เหมือนในตัวอย่างลูกของมหาเศรษฐีอันดับสองของอาเซียนรายนี้ครับ ขอสรรเสริญ และอนุโมทนาสาธุด้วยครับ

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ  คุณ Yong

 

ผมเข้าไปอ่านข่าวที่คุณยงค์แนบมาแล้วนะครับ  น่าสนใจมากๆ เลยครับ

ท่านสิริปันโนท่านจิตใจเข้มแข็งจริงๆ สละได้แม้กระทั่งทรัพย์สินที่มีมูลหลายแสนล้านบาท

ที่สำคัญก็คือ ท่านได้เข้ามาเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา แถมยังอยู่ในประเทศไทยอีกต่างหาก

น่ายกย่องชื่นชมและน่าเคารพกราบไหว้จริงๆ ครับ