อนุทิน 116096 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๓๔๐๔ |

"รูปแบบที่ยังไม่แน่นอน"

* การออกกำลังกายเช้านี้ ยังคงขาดความพร้อมเพรียง เรื่อง "เสื้อ" ทั้ง ๆ พูดในที่ประชุมเมื่อคืนแล้ว

* รูปแบบของการออกกำลังกาย ตั้งแต่ การเรียกแถว นับแถว Warm-up Warm-down ยังคงไม่มีรูปแบบที่แน่ชัดและแน่นอน

* การแก้ปัญหา อาจจะต้องให้อาจารย์ด้านพลศึกษาเข้ามาฝึกสอนก่อน

* เวลาที่ใช้ การออกไปนอกอาคาร และ การเปลี่ยนชุดออกกำลังกาย ถือว่าปรับปรุงแล้ว

คงต้องปรับต่อไป ซึ่งอยู่กับวินัยของพวกเขาเอง

ประธานฯ หอพักยังฝากความหวังไม่ได้ในเรื่องความมั่นใจ

  เขียน:  

ความเห็น (0)