อนุทิน 116095 - Ka-Poom

Ka-Poom

๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ (๑)

มีเวลาอีก ๑๕ นาทีที่จะต้องออกเดินทางกลับยโสธร

จากสุราษฎร์ถึงยโสธร...ระยะทางเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้ได้รู้ว่าเรามาคล้ายใกล้หรือไกล

...

 

เขียน 26 Oct 2012 @ 06:02 ()


ความเห็น (0)