อนุทิน 116095 - Ka-Poom

  ติดต่อ

๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ (๑)

มีเวลาอีก ๑๕ นาทีที่จะต้องออกเดินทางกลับยโสธร

จากสุราษฎร์ถึงยโสธร...ระยะทางเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้ได้รู้ว่าเรามาคล้ายใกล้หรือไกล

...

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)