อนุทิน 116090 - สินี โชติบริบูรณ์

ฤาเราจะแก่ไปแล้วพี่... ?

คำถามจากน้องชายที่อยู่ร่วมกันมานาน หลากหลายเรื่องเล่าของการเดินทาง

ทั้งในต่างแดนและสถานที่ต่างๆ ในเมืองกรุง เพื่อสะท้อนถึงเรื่องราว และสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก

"พิพิทธภัณฑ์" รวมถึง กิจกรรมดีๆ ที่สะท้อนถึงรากเหง้าของวัฒนธรรมไทย

ตัวอย่างสถานที่และกิจกรรมดีๆ ที่ซึมซับเข้าในหัวใจชายหนุ่ม

ที่ฉันสัมผัสได้ว่า น้องชายภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย

 

^_^ พระราชพิธีเสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
 

น้องชายบอกเล่า พร้อมตบอกตัวเอง ...พี่..เรือสุพรรณหงส์ สวยมาก.. ^_^

สำหรับปีนี้ กองทัพเรือ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมจัดที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยกำหนดจัดที่นั่งชม ในวันที่ ๒ และ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ บริเวณลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ ซึ่งเป็นวันซ้อมเสมือนจริง

ข้อมูลจาก http://thai.tourismthailand.org/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%97/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87-%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84--1062"> การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

^_^ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

...พี่รู้ไหม...สวยมาก ภายในพิพิธภัณฑ์มีฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

ตั้งแต่ครั้งเสด็จต่างประเทศ จนถึงปัจจุบัน และยังมีการบอกเล่าขั้นตอนการผลิตผ้าไหม..

...พี่รู้ไหม คนที่นั่งดู ทั้งที่ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่อง เรียนรู้ผ่านภาพเท่านั้น คือ "ฝรั่ง" ...

 

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง 
เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00-16.30 น. ปิดจำหน่ายบัตรเวลา 15.30 น.

อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 150 บาท ผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) 80 บาท นักเรียน/นักศึกษา 50 บาท

เด็กอายุ 12-18 ปี 50 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเข้าชมฟรี 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.queensirikitmuseumoftextiles.org/

 

^_^ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

...พี่ ปีนี้เปิดให้เข้าชมช่วงเดือนธันวาคม ถึง มีนาคม ปีหน้า นะพี่..

ฉันทราบว่าพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

อยู่ภายในวังสระปทุม ที่ประทับของพระผู้เป็นมิ่งขวัญในหัวใจคยไทยและสำหรับฉัน

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.queensavang.org/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=52&lang=th

 

น้องชายบอกเล่า ชี้ชวนให้ออกเดินทางเพื่อสืบเสาะ ซึมซับ และเก็บรับเข้าในหัวใจ

คำทิ้งท้ายของน้องชายก่อนการจบสนทนา "...พี่ เราเป็นคนไทยนะ.."

ใช่หรือไม่ว่า เพราะเราไม่ได้เรียนรู้ จึงไม่ซึมซับ ทำให้เก็บรับสิ่งต่างๆ จากต่างแดนโดยไม่กลั่นกรอง

 

ฉันไม่ได้ตอบคำถามน้องชาย ที่น้องตั้งต้นถาม และไม่ปฏิเสธ ว่าวันเวลา ทำให้เราล่วงเลย

และมีอายุที่มากขึ้น จนถูกเรียกว่า "พี่ ป้า และยาย"  

บางที บางเรื่องราว ต้องรอวัน เวลา และการนั่งคุยฉันพี่ น้อง

ขอบคุณวันเวลาดีๆ กับน้องชายที่จุดประกายให้เราเตรียมตัวออกเดินทางอีกครั้ง ^__^

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

เวลา ๒๒.๐๒ น.

 

 

เขียน 25 Oct 2012 @ 22:03 () แก้ไข 21 Jan 2013 @ 13:46, ()


ความเห็น (0)