อนุทิน #116089

วันที่สองของการเปิดเทอม...วันนี้จัดกิจกรรมกลุ่ม...สถิติเบื้องต้น

ผลการสังเกตเป็นที่น่าพอใจ เด็กๆสามารถถ่ายทอดความรู้ของตนเองได้ดี...

เขียน:

ความเห็น (0)