อนุทิน #116054

๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ (๒)

ตราบเท่าที่บุคคลยังเสพราคะ โอกาสที่เข้าสู่กระแสธรรมอันละเอียดนั้นยากมาก

"ตัณหา ภาวะตัณหา วิภาวะตัณหา"...

ราคะ กับ ปฏิฆะ...เปรียบดั่งเป็นด่านที่ผ่านไปสู่ประตูการเรียนรู้สภาวะธรรมะในใจอันละเอียดยิ่งขึ้น

 

 

เขียน:

ความเห็น (0)