อนุทิน 116049 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๓๙๙ |

"เสาเอก"

๕ โมงเย็น เรียกประธานฯ หอพักมาทำความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ ที่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น พร้อมนัดประชุมคณะกรรมการบริหารหอพัก ๑๒ คน แต่ปัญหาที่พบคือ การขาดความมั่นใจของหัวหน้าฝ่ายบางฝ่ายที่นำเอาสมาชิกฝ่ายมาด้วย ทำให้บางเรื่องไม่สามารถรักษาความลับได้ นั่นแปลว่า ล้มเหลวตั้งแต่คณะกรรมการชุดนี้แล้ว

ผมพยายามให้บทบาทกับประธานฯ มากขึ้น แต่ก็ไม่มั่นใจว่า จะทำได้แค่ไหน ทำงานคนเดียวไม่มีปัญหา แต่จะประสานใจได้ทั่วทุกทิศหรือเปล่าเป็นอีกเรื่อง

บางทีผมก็พบว่า พวกเขาเด็ก หรือ วุฒิภาวะยังไม่ถึง เดี๋ยวคงต้องลองวิธีการต่าง ๆ ดูว่า จะไหวไหม

ว่าจะไม่ยุ่งแล้ว แต่คงยังต้องยุ่งอยู่ดี เหมือนคนตั้งเสาเอก ต้องใข้เวลามากกว่านี้

เขียน 25 Oct 2012 @ 01:02 () แก้ไข 25 Oct 2012 @ 22:45, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

อย่าลืม...ไซ  กล้วย  อ้อย  ใบคูน....เพื่อความค้ำคูน  อยู่เย็นเป็นสุข  เจริญเติบโต  งอกงาม  ด้วยนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณหมอธิ Blank ทพญ.ธิรัมภา ;)...