อนุทิน 116034 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

รายงานสถานศึกษาพอเพียงและรายงานกิจกรรมการเรียนการสอนอาเซียน ดำเนินการเสร็จได้ใน ๒ วัน เขตฯต้องการด่วน เนื่องจาก สพฐ.จะมานิเทศติดตามงานที่เขต รูปแบบรายงานเป็นการนำเสนอ best practices บอกกระบวนการและปัญหาอุปสรรค แนวดำเนินการที่จะพัฒนาต่อไป พร้อมจัดทำรูปเล่ม และบันทึกลงแผ่นซีดี โชคดีที่เก็บข้อมูลไว้บ้างแล้ว และมีภาพประกอบกิจกรรมมากมาย เพียงพอที่จะรายงานเขตได้ทันที โดยไม่ต้องรบกวนครูในช่วงปิดภาคเรียน ความรู้สึกลึกๆ ของการเป็นผู้บริหาร มีโรงเรียนให้บริหารจัดการเป็นของตนเอง มักจะมีงานวิชาการแบบนี้ให้แก้ปัญหาและทำให้สำเร็จได้โดยไม่ยากเย็นนัก ตลอดจนพึ่งพาตนเองแทบจะทุกครั้งไป จนบางครั้งคิดได้ว่า "เรานี่..เกิดมาเพื่อบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก โดยแท้.." และเตือนตัวเองว่า " รักษาสุขภาพ..และอยู่กับมันให้ได้..ต่อไป"

เขียน 24 Oct 2012 @ 17:47 ()


ความเห็น (0)