อนุทิน 116023 - โสภณ เปียสนิท

วันพฤหัสบดีที่25-26 ตค 55 ไปสัมมนาเรื่องการใช้โปรแกรม Grombrich

ที่ ราชมงคลศาลายา นครปฐม พักที่ Apartment ใกล้เคียง

เขียน 24 Oct 2012 @ 12:20 ()


ความเห็น (0)