อนุทิน 116017 - krugui

  ติดต่อ

                                                                     

 

@@@เชิญแวะชิมอาหารอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    ในช่วงต้นฤดูหนาวที่อากาศกำลังสดใส    เพื่อช่วยเพิ่มพลังใจให้ชีวิต@@@

  เขียน:  

ความเห็น (0)