อนุทิน 115992 - สายใจ ปล้องทับ

วันนี้ได้เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ลานพระบรมรูปทรงม้าหน้าท่ีว่าการอำเภอปลายพระยา มีประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วม

เขียน 23 Oct 2012 @ 17:35 ()


ความเห็น (0)