อนุทิน #115992

วันนี้ได้เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ลานพระบรมรูปทรงม้าหน้าท่ีว่าการอำเภอปลายพระยา มีประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วม

เขียน:

ความเห็น (0)