อนุทิน 115992 - สายใจ ปล้องทับ

  ติดต่อ

วันนี้ได้เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ลานพระบรมรูปทรงม้าหน้าท่ีว่าการอำเภอปลายพระยา มีประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วม

  เขียน:  

ความเห็น (0)