อนุทิน 115973 - พัดศรีเรือง

“คนเราถ้าไม่ถือสัจจะแล้ว จะสร้างอนาคตได้อย่างไร”

เขียน 22 Oct 2012 @ 22:03 ()


ความเห็น (0)