อนุทิน 115972 - อ.นุ

อ.นุ

บทสรุปจากงานเสวนาการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมเด็กสู่ศตวรรษที่ ๒๑ (22/10/2555 @SWU)

- ในฐานะพ่อแม่ ผู้ปกครอง : ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน

- ในฐานะครูบาอาจารย์ : เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ พัฒนาตน เพื่อทำหน้าที่ครูด้วยหัวใจ

- ในฐานะพลเมือง : เป็นกำลังใจ และช่วยกันคนละไม้คนละมือ  

ขอขอบพระคุณ...
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม
ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติคุณ รุ่งเรือง
และตัวแทนจาก สพฐ

 

เขียน 22 Oct 2012 @ 21:58 () แก้ไข 22 Oct 2012 @ 22:21, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

จะมีสักวันหรือไม่ที่จะได้นั่งฟังปรมาจารย์มาบรรยายให้ฟังแบบนี้้้ ...ฝันให้ไกลไปให้ถึง...