อนุทิน 11597 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ไปตัดผมมาแล้วเมื่อตอนเย็น เป็นการตัดผมในรอบ... อืมม... เกือบครึ่งปี

เขียน 15 Jun 2008 @ 22:12 ()


ความเห็น (0)