อนุทิน 115945 - krugui

  ติดต่อ

@@@การอ่านหนังสื่อมากกว่าคนอื่น ไม่ได้หมายความว่า

เราฉลาดกว่าคนอื่น ปริญญาเป็นเพียงสิ่งสมมติ เพื่อใช้วัดค่ามาตรฐานตามกฎเกณฑ์    

ของสังคม

แต่นั่นย่อมไม่ได้วัดว่าใครจะเข้าใจชีวิตมากกว่ากัน

         วิชา กับ ปัญญา นั้นแตกต่างกัน

         อ่านเยอะ รู้เยอะ เห็นเยอะ

         ยังไม่อาจเรียกได้ว่า ผู้รู้ที่แท้จริง

คนมีปัญญาสำหรับตา คือคนที่นอบน้อมถ่อมตน

รู้ว่าตนยังต้องเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ อีกมากมาย@@@          

  เขียน:  

ความเห็น (0)