อนุทิน 115919 - หยั่งราก ฝากใบ

  ติดต่อ

กายกับจิตตรงกันเมื่อใด

กายนั้นศักดิ์สิทธิ์ จิตนั้นศักดิ์สิทธิ์

เมื่อใดกายศักดิ์สิทธิ์ จิตศักดิ์สิทธิ์

เมื่อนั้นวาจาศักดิ์สิทธิ์

: ดร.สนอง วรอุไร

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

กำลังสงสัยครับ เมื่อใดกายศักดิ์สิทธิ์ จิตศักดิ์สิทธิ์  พูดได้แต่............ยากขึันยากมาก ผมคิดว่า...:)

เข้าใจเองว่า...

กายและจิตศักดิ์สิทธิ์  ด้วยการที่กายและจิตตรงกัน

กายและจิตที่ตรงกันเป็นหนึ่งเดียวไม่ซัดซ่าย ส่งออกนอก...

จึงทำให้กายศักดิ์สิทธิ์ จิตศักดิ์สิทธิ์ค่ะ