อนุทิน 115919 - หยั่งราก ฝากใบ

กายกับจิตตรงกันเมื่อใด

กายนั้นศักดิ์สิทธิ์ จิตนั้นศักดิ์สิทธิ์

เมื่อใดกายศักดิ์สิทธิ์ จิตศักดิ์สิทธิ์

เมื่อนั้นวาจาศักดิ์สิทธิ์

: ดร.สนอง วรอุไร

เขียน 21 Oct 2012 @ 20:00 () แก้ไข 04 Nov 2012 @ 20:10, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

กำลังสงสัยครับ เมื่อใดกายศักดิ์สิทธิ์ จิตศักดิ์สิทธิ์  พูดได้แต่............ยากขึันยากมาก ผมคิดว่า...:)

เข้าใจเองว่า...

กายและจิตศักดิ์สิทธิ์  ด้วยการที่กายและจิตตรงกัน

กายและจิตที่ตรงกันเป็นหนึ่งเดียวไม่ซัดซ่าย ส่งออกนอก...

จึงทำให้กายศักดิ์สิทธิ์ จิตศักดิ์สิทธิ์ค่ะ