อนุทิน 115877 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๓๙๐ |

"งานไม่มีวันหยุด"

วันนี้ตามแพลนมีภารกิจทำเกรดต่อ

* ตรวจงานผ่าน e-mail

* ตรวจชิ้นงานอีก ๑ ชิ้น (ที่ทำงาน)

* กรอกคะแนน + รวมคะแนน + ตัดสินใจเกรด + ส่งเกรดออนไลน์

* ทั้งหมดต้องเสร็จวันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

* ๓ หมู่เรียน ๑๘๐ คน

* เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

บ้าไปแล้ว ... มศว.หยุดเป็นเดือน มหาวิทยาลัยผมหยุด ๗ วัน (แถมเป็นวันทำเกรดอีกต่างหาก)

เขียน 21 Oct 2012 @ 11:58 ()


ความเห็น (0)