อนุทิน 115841 - NJ

NJ
รายการ คิดเล่นเห็นต่าง กับ คำผกา ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2555:การเมืองในแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทย  #นักศึกษา #คอมมิวนิสต์ https://t.co/mxoNLkVj
เขียน 20 Oct 2012 @ 23:00 ()


ความเห็น (0)