อนุทิน 11581 - อ.อาลัม

  ติดต่อ

  • เช้าไปเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบจ. ยะลา
  • เข้าอบรมการจัดทำวารสาร ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยากรคือ อ.ซอบรี อ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ไปทานขนมจีน ในโอกาสขึ้นบ้านใหม่ของ อำพร มนมิตร หน.สนง.คณะวิทยาศาสตร์ฯ
  • จัดเตรียมเอกสารประชุมประกันคุณภาพ สนอ. (แต่ไม่เสร็จมืดซะก่อน)
  เขียน:  

ความเห็น (0)