อนุทิน 11579 - Sasinand

Sasinand

เมื่อสักครู่มีแขกมาเยี่ยม  คุยกัน 2-3 เรื่อง  มีเรื่องหนึ่งที่คุยกัน คือเรื่อง ผัก Organic นั้น  ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร

เลยตอบตามที่พอจะทราบบ้างว่า... การปลูกผักOrganicจะทำให้เกิดการก่อมลพิษลงไปในน้ำระดับ   groundwater น้อยกว่า
และไม่มีการตกตะกอนของสารเคมีต่างๆ ในชั้นดิน
ทำให้คุณภาพของดินดีขึ้น  ผักก็ขึ้นอย่างงามกว่าการใช้สารเคมี  มีweb หนึ่งที่เกี่ยวข้องคือ
.....The Organic Trade Association. OTA's mission is to promote and protect the growth of organic trade to benefit the environment, farmers, the public and the economy.

นอกจากนี้  ผักที่ไม่ใช่Organic ยังมีการปนเปื้อนหรือการตกตะกอนของยาฆ่าแมลงด้วย    ปัจจุบันนี้ มีข่าวว่า
น้ำประปา ที่บางเมืองในประเทศสหรัฐฯ ก็มีปัญหา pesticides อยู่ในระดับ unsafe levels ด้วย
แต่อย่างไรก็ตาม ในเมืองไทย ไม่ได้สังเกตว่า ทางราชการ ได้มีการประทับตรารับรองคุณภาพแบบ USDA seal หรือเปล่า
Organic

เขียน 15 Jun 2008 @ 20:44 () แก้ไข 15 Jun 2008 @ 20:51, ()


ความเห็น (0)