อนุทิน 115783 - พัดศรีเรือง

  ติดต่อ

ถ้าคนดีอยู่ในหมู่บ้านของชนเหล่าใด ความสุขและผลจักมีแก่ชนเหล่านั้น
  เขียน:  

ความเห็น (0)