อนุทิน 115783 - พัดศรีเรือง

ถ้าคนดีอยู่ในหมู่บ้านของชนเหล่าใด ความสุขและผลจักมีแก่ชนเหล่านั้น
เขียน 20 Oct 2012 @ 10:02 ()


ความเห็น (0)