อนุทิน #115783

ถ้าคนดีอยู่ในหมู่บ้านของชนเหล่าใด ความสุขและผลจักมีแก่ชนเหล่านั้น
เขียน:

ความเห็น (0)