อนุทิน 115782 - อ.นุ

อ.นุ

ชีวิตลุ่มลึกได้..ก็เพราะมีปัญญาฉันใด

จิตใจกว้างขวางได้..ก็เพราะมีเมตตาฉันนั้น

ปัญญาและเมตตา..เป็นสิ่งสำคัญ

ที่ทำให้บุคคล..มีชีวิตที่ดีงาม

(สงบเย็นและเป็นประโยชน์..พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล)

เขียน 20 Oct 2012 @ 09:09 ()


ความเห็น (0)