ติดต่อ

อนุทิน #115782

ชีวิตลุ่มลึกได้..ก็เพราะมีปัญญาฉันใด

จิตใจกว้างขวางได้..ก็เพราะมีเมตตาฉันนั้น

ปัญญาและเมตตา..เป็นสิ่งสำคัญ

ที่ทำให้บุคคล..มีชีวิตที่ดีงาม

(สงบเย็นและเป็นประโยชน์..พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล)

  เขียน:  

ความเห็น (0)