อนุทิน 115772 - Archanwell

  ติดต่อ

ธงในข้อสอบคดีบุคคลอาจมีธงเดียวหรือหลายธง ถ้าโดยข้อเท็จจริงมีธงได้ธงเดียว ก็ตอบเป็นสองทางไม่ได้นะคะ เว้นแต่เป็นธงที่ถามให้คิดเห็นอาจมีหลายธง
  เขียน:  

ความเห็น (0)