อนุทิน #115764

| อนุทิน ... ๓๓๘๕ |

"บางทีความสุข..."

บางทีความสุขของเรา อยู่ที่ "การอ่าน"

บางทีความสุขของเรา อยู่ที่ "การเขียน"

บางทีความสุขของเรา อยู่ที่ "การเรียน"

บางทีความสุขของเรา อยู่ที่ "การวาง"

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)

  • "วาง" แล้วน่าจะ "ว่าง" นะครับ
  • ว่างแล้วก็มาอ่าน มาเขียน มาเรียนกันต่อ  ใช่ไหมครับ
  • ปณิธิ ภูศรีเทศ