อนุทิน 115763 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"...การมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น
เป็นการฝืนธรรมชาติทาสตัณหา
แต่ถ้าเรายืนหยัดอย่างศรัทธา
ย่อมเสริมค่ามนุษยชนและตนเอง..."

                        (ประสิทธิ์  รุ่งเรืองรัตนกุล)

            
เขียน 19 Oct 2012 @ 21:33 () แก้ไข 19 Oct 2012 @ 21:34, ()


ความเห็น (0)