อนุทิน 115763 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

"...การมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น
เป็นการฝืนธรรมชาติทาสตัณหา
แต่ถ้าเรายืนหยัดอย่างศรัทธา
ย่อมเสริมค่ามนุษยชนและตนเอง..."

                        (ประสิทธิ์  รุ่งเรืองรัตนกุล)

            
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)