อนุทิน 115756 - คุณมะเดื่อ

ไปเป็นกรรมการตัดสินการประกวดวิชาการ งาน เปิดโลกวิชาการ ของ สพป. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่ไปแข่งขันระดับภาคในงานงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62ของภาคกลางและภาคตะวันตก ที่ จ.ระยองในเดือนธันวาคม  55  นี้  คุณมะเดื่อเป็นกรรมการตัดสินผลงานนักเรียน 2 วันเต็ม ๆ   .....  ได้เห็นแต่ละโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ ฯ  เตรียมตัวกันมาอย่างเต็มที่  ทั้งครูทั้งนักเรียน   โ๋รงเรียนของคุณมะเดื่อก็ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน  8 รายการ  ได้มา  4  เหรียญทอง   2  เหรียญเงิน  และ  2  เหรียญทองแดง   ในจำนวน  4  เหรียญทองนั้น  ได้เป็นตัวแทนของสพป. ไปแข่งขันต่อที่ระยองจำนวน    3   รายการจ้ะ....

เขียน 19 Oct 2012 @ 19:36 ()


ความเห็น (0)