อนุทิน 115687 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn
| อนุทิน ... ๓๓๗๖ |

"ยกระดับจิตใจ"

เขียนบันทึกจากการสอน

บันทึก ... "เรียนเพื่อยกระดับจิตใจ หาใช่เกรด A" ... (ผลสะท้อนของการสอน ๔ เดือน ... ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕)

เขียน 17 Oct 2012 @ 23:34 ()


ความเห็น (0)