อนุทิน 115679 - ณัฐพัชร์

อ้างอิงถึง :
@115659

@115666

ลูกศิษย์ท่านใดของ อาจารย์หมอเยาว์  รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม
มีความประสงค์ไปร่วมงานสวดอภิธรรมท่านอาจารย์
เรียนเชิญที่ วัดเทพศิรินทร์ ศาลา ๑๖ ระหว่าง วันที่ ๑๘ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ค่ะ

เขียน 17 Oct 2012 @ 20:09 () แก้ไข 17 Oct 2012 @ 20:07, ()


ความเห็น (0)